Produktų garantijos sąlygos


Šį dokumentą taip pat galima atsisiųsti: Canyon_Warranty_Policy_2009_10.pdf


Bendros sąlygos

„Canyon Technology BV“ garantuoja, kad „Canyon“ prekės ženklo produktai bus be medžiagų ar gamybos defektų, naudojant juos įprastai, visą garantinį periodą.

Garantinis periodas

„Canyon“ produktų garantiniai terminai:

 • visiems „Canyon“ produktams, išskyrus išvardintus šiame skyriuje, taikoma dvejų (2) metų garantija.
 • žaidimų priedams (kurių produktų kodai prasideda „CNG-“) – dveji (2) metai.
 • priedams (įskaitant ausines, įkraunamus akumuliatorių blokus, išorinius maitinimo adapterius ir nuotolinius valdymo pultelius) – šeši (6) mėnesiai. Tai taikoma anksčiau išvardintų tipų priedams, kurie pateikiami ar parduodami kartu su kitais „Canyon“ produktais.

Garantinis periodas prasideda nuo produkto nusipirkimo iš įgaliotojo „Canyon“ pardavėjo dienos. Jūsų pirkimo sąskaita (ar pristatymo kvitas) su produkto nusipirkimo data yra jūsų pirkimo datos įrodymas. Įsidėmėkite, kad garantija taikoma tik galutiniam „Canyon“ produkto naudotojui (Jums) ir nėra perduodama ar priskiriama jokiam tolesniam pirkėjui (gavėjui).

Dalių su defektais pakeitimas

Per garantinį periodą „Canyon Technology BV“ savo nuožiūra pataisys ar pakeis „Canyon“ produktų dalis su defektais. Prireikus atlikti remonto procedūras produktą reikia grąžinti pardavėjui. Prieš grąžindami „Canyon“ MP3 grotuvą / USB atmintinę ir standųjį diską techninio aptarnavimo centrui, pasidarykite atsargines duomenų kopijas ir iš atminties pašalinkite bet kokią konfidencialią ir asmeninę informaciją. „Canyon“ nėra atsakinga už žalą tokiems duomenims ar tų duomenų praradimą.

Garantijos perdavimas

„Canyon“ prekės ženklo produktui taikoma garantija galioja tik toje šalyje, kurioje produktas įsigytas.

Atsakomybės apribojimas

Garantija netaikoma atsitikus tokiems veiksmams ar pažeidimams:

 • kilusiems dėl gamtos reiškinių, pavyzdžiui, gaisro, potvynio, vėjo, žemės drebėjimo ar žaibo;
 • jei produktas sugadinamas arba tampa netinkamas naudoti dėl netinkamo montavimo arba produkto darbinės aplinkos, įskaitant, bet neapsiribojant prastu įžeminimu, išoriniais elektromagnetiniais laukais, tiesioginiais saulės spinduliais, didele drėgme ir vibracija;
 • dėl spaudimo kitais daiktais, numetimo, nukritimo, išsiliejusių skysčių ar įmerkimo į skysčius;
 • sukeltiems neleistino remonto arba produkto išrinkimo;
 • sukeltiems nelaimingo atsitikimo, netinkamos priežiūros ar aplaidumo;
 • sukeltiems dėl bet kokio kitokio šiurkštaus elgesio, netinkamo naudojimo, prasto elgesio ar netinkamo pritaikymo;
 • sukeltiems trečiosios šalies periferinių prietaisų (įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai motininėje plokštėje ar kitose elektroninėse produkto dalyse pastebimi apdegimo po elektros iškrovos taškeliai, išsilydimai, susilydymai, įskilimai ir pan.);
 • dėl bet kokių programinės įrangos netinkamumo klaidų ir virusų, taip pat neautorizuotų įtaisytos įrangos (įskaitant BIOS) modifikacijų;
 • atsiradus gedimams dėl įprasto nusidėvėjimo ar suplyšimo, įskaitant krepšius, dėklus, vadovus ir akumuliatorių blokus;
 • jei modifikuotas, pašalintas ar išblukęs produkto serijos numeris (arba jo dalių serijos numerio lipdukas);
 • dėl LCD ir plastiko įtrūkimų bei įbrėžimų, taip pat kitų defektų, sukeltų bet kokio įvykio transportuojant, klientui naudojant ar šiurkščiai elgiantis su produktu;
 • dėl bet kokių pikselių defektų LCD ekranuose, jei jie neviršija tokių parametrų: iki 3 šviesių taškų ir 3 tamsių taškų, iki 5 pikselių su defektais iš viso.

ŠI GARANTIJA GALIOJA VIETOJ BET KOKIŲ KITŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT NUMANOMAS PERKAMUMO, TINKAMUMO NAUDOTI KOKIU NORS TIKSLU IR VISŲ KITŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ AR ATSAKOMYBĖS DĖL „CANYON“ PRODUKTŲ GARANTIJAS, IR JA NEPRISIIMAMA KOKIA NORS KITA ATSAKOMYBĖ, NEI KITI ASMENYS „CANYON“ ĮGALIOJAMI TAI DARYTI. AUKŠČIAU IŠVARDINTI DALYKAI YRA VIENINTELĖ IR IŠSKIRTINĖ ŽALOS ATLYGINIMO PIRKĖJUI PRIEMONĖ PRODUKTO DEFEKTO AR NETINKAMUMO NAUDOTI ATVEJU. „CANYON“ JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGA UŽ IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU PAKEITIMU Į PANAŠŲ ARBA TOKĮ PAT PRODUKTĄ, SU APTARNAVIMU IR KITOMIS PASLAUGOMIS, UŽ PRASTOVŲ SUKELTAS IŠLAIDAS, PELNO, ĮPLAUKŲ AR REPUTACIJOS, PASITIKĖJIMO, DUOMENŲ PRARADIMĄ, NEBESINAUDOJIMĄ AR ŽALĄ BET KOKIAI SUSIJUSIAI ĮRANGAI, BEI NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIUS KITOKIUS NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS AR PASEKMINIUS NUOTOLIUS, NET JEI TO PRIEŽASTIS BUVO PRODUKTAI SU DEFEKTAIS AR NETINKAMI NAUDOTI PRODUKTAI.

Ši ribota garantija jums suteikia konkrečias juridines teises. Jūs taip pat galite turėti kitų teisių pagal galiojančius šalies įstatymus, kuriais nustatomas vartojimo prekių pardavimas. Šie įstatymai skirtingose šalyse skiriasi. Ribota garantija neturi įtakos šioms teisėms. Apie visas jums galiojančias teises galite pasitikrinti valstijoje ar šalyje galiojančiuose įstatymuose.

Taip pat turėkite omenyje, kad CANYON produktai neskirti naudoti „kritinėje aplinkoje“. „Kritinė aplinka“ reiškia gyvybės palaikymo sistemas, medicininę įrangą, jungtims su implantuotais medicininiais prietaisais, komercinį transportavimą, atominės energetikos sritį ar bet kokias kitas sistemas, kur produkto gedimas sukeltų nuostolius nuosavybei, sunkius ar net mirtinus asmenų sužalojimus.