Autorių teisių ir svetainės naudojimo sąlygos

Autorių teisės

„Canyon“ yra ASBIS grupės dukterinių bendrovių (toliau ASBIS) prekės ženklas.

Visi kiti naudojami prekių ženklai ir susiję pavadinimai, logotipai, simboliai ir vardai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Visa šioje svetainėje esant ir „Canyon“ pateikta medžiaga saugoma įvairių įstatymų, įskaitant autorių teisių ir prekės ženklų įstatymus. Bet koks šioje svetainėje pateiktos medžiagos ar jos dalies atkūrimas, kopijavimas, skelbimas, tolesnis platinimas arba viešas skelbimas leidžiamas tik gavus savininko sutikimą. Bet koks šioje svetainėje pateiktos medžiagos naudojimas negavus leidimo pagal taikomus įstatymus gali būti laikomas civilinės arba baudžiamosios atsakomybės pažeidimu. Šioje svetainėje gali būti kitų savininkų pranešimų ir autorių teisės informacijos, kurių nuostatas reikia įsidėmėti ir jų laikytis.

Naudojimosi svetaine sąlygos

Šioje svetainėje pateiktoje informacijoje gali būti techninių netikslumų ar spausdinimo klaidų, be to, ji gali būti keičiama ar atnaujinama be išankstinio įspėjimo. „Canyon“ taip pat nuolat bet kuriuo metu ir be įspėjimo gali tobulinti ir / ar keisti svetainėje pateiktus produktų pasiūlymus ir / arba programas. Kainos gali būti keičiamos be pranešimo.

„Canyon“ negarantuoja nuolatinio šios svetainės prieinamumo. „Canyon“ negarantuoja, kad ši svetainė ir jos dalys bus be klaidų bei suderinama su jūsų programine ar aparatine įranga.

Šioje svetainėje yra nuorodų, kuriomis galite persikelti į trečiosios šalies svetaines, kurių „Canyon“ neprižiūri. Nuoroda į ne „Canyon“ svetainę nereiškia, kad „Canyon“ turiniui pritaria ar prisiima kokią nors atsakomybę dėl turinio ar tokios svetainės naudojimo. Jūs patys esate atsakingi už atsargumo priemones užtikrinant, kad bet kokie jūsų pasirinkti dalykai būtų be virusų, kirminų, šnipinėjimo programų ir panašių kenkėjiškų elementų.

Registruojantis gauti „Canyon“ programas ir paslaugas naudotojo gali būti paprašyta pateikti kontaktinę, demografinę ar kokią kitą informaciją. Visa jūsų šiai svetainei pateikta informacija bus laikoma griežtai konfidencialiai ir nebus perduota, pakartotinai naudojama, išnuomojama, paskolinta ar kitaip atskleista, o naudojama tik „Canyon“ kompanijų grupės norint susiekti su jumis, kad išspręstumėte paslaugos problemas ir gautumėte techninį palaikymą. Jūsų informacija nebus perduodama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus „Canyon“ partnerius pagal taikomą susitarimą dėl informacijos neatskleidimo.

„Canyon“ negarantuoja nuolatinio šios svetainės prieinamumo. „Canyon“ negarantuoja, kad ši svetainė ir jos dalys bus be klaidų bei suderinama su jūsų programine ar aparatine įranga.

Šios sąlygos pateiktos bendram supratimui apie šios svetainės naudojimą ir pirmenybė teikiama būtent šiai informacijai, o ne bet kokiai išankstinei, vienalaikei, prieštaringai ar papildomai ryšių informacijai. „Canyon“ gali bet kuriuo metu peržiūrėti šias nuostatas be įspėjimo apie skelbiamos medžiagos atnaujinimą.